Про нас

Комунальне підприємство «Санепідсервіс» створено рішенням 20 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 24.10.2012 № 910/12.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг юридичним та фізичним особам з проведення лабораторних досліджень у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, а саме: бактеріологічних, паразитологічних, фізико-хімічних, радіологічних досліджень

– продуктів харчування і продовольчої сировини

– нехарчової продукції

– питної води

– стічних вод

– атмосферного повітря

– ґрунту

– повітря робочої зони

– факторів навколишнього та виробничого середовища, таких як іонізуюче і електромагнітне випромінювання, шум, вібрація, освітленість, параметри мікроклімату;

– біологічного матеріалу від людини для визначення наявності збудників інфекційних та паразитарних захворювань, чутливості до антибіотиків та багато іншого.

КП “Санепідсервіс” атестоване Національним органом з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

Санітарно-гігієнічна і бактеріологічна лабораторії КП «Санепідсервіс” акредитовані ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації».

Підприємство має ліцензію  МОЗ України на медичну практику, ліцензію Державної служби України з контролю за наркотиками для здійснення обігу прекурсорів, дозвіл на проведення робіт зі збудниками ІІІ–ІV груп патогенності, виданий Центральною режимною комісією МОЗ України, чинний до 18.04.2021 р., свідоцтво Держсанепідслужби України на право проведення атестації робочих місць, а також всі необхідні висновки відповідних дозвільних органів.

На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід роботи і відповідні кваліфікаційні категорії, наукові ступені.

Лікарі-бактеріологи підприємства є членами Федерації європейських мікробіологічних товариств “FEMS”; товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.

Підприємство має власний автотранспорт, що дає можливість оперативного відбору проб.