Архів ‘Новини’

Розробка та впровадження системи НАССР

Звертаємо увагу операторів ринку харчових продуктів на те, що згідно вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» на них покладено обов’язок розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
КП «Санепідсервіс» надає послуги із розробки зазначеної системи «під ключ»: наявність висококваліфікованих фахівців, що мають багаторічний досвід роботи у Державній санітарно-епідеміологічній службі та відповідну фахову підготовку, сучасної лабораторної бази для виконання усіх видів досліджень як харчових продуктів і сировини, так і параметрів виробничого та навколишнього середовища, дає змогу розробити систему НАССР для будь-яких об’єктів харчового профілю (закладів громадського харчування, харчової промисловості, продовольчої торгівлі тощо) у найкоротший термін та за помірними цінами.

Запрошуємо до співробітництва!

Технологічні регламенти з виробництва питної води

КП «Санепідсервіс» проводить розробку Технологічних регламентів з виробництва води питної, що є обов’язковим для підприємств та організацій, що здійснюють водозабір, водопостачання, водопідготовку тощо води питної до споживачів згідно п. 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Підготовлені КП «Санепідсервіс» Технологічні регламенти застосовуються на багатьох підприємствах водопостачання м. Харкова та Харківської області. Технологічні регламенти підлягають перегляду та Державній санітарно-епідеміологічній експертизі не рідше ніж один раз на п’ять років.

Складовою технологічного регламенту або іншого документу з описом технологічного процесу виробництва питної води є Робоча програма виробничого лабораторного контролю безпечності  та якості питної води. КП «Санепідсервіс» має акредитовані лабораторії та проводить аналіз води за мікробіологічними, паразитологічними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками.

Отримання гігієнічних висновків

КП «Санепідсервіс» надає консультаційну та практичну допомогу при здійсненні Державної санітарно-епідеміологічної експертизи нехарчової продукції з проведенням повного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень та отриманні висновку відповідності продукції вимогам санітарного законодавства.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

КП «Санепідсервіс» Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради пропонує широкий спектр послуг щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, як в м. Харкові, Харківській області, так і по всій Україні у всіх галузях промисловості.

КП «Санепідсервіс» входить до переліку лабораторій, атестованих Державною службою України з питань праці на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (https://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-atestovani-laboratorii).

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно вимог Закону України «Про охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442.

Фахівці КП «Санепідсервіс» проводять аналіз факторів виробничого середовища і трудового процесу, розробляють програму досліджень, забезпечують проведення усіх видів лабораторно-інструментальних досліджень, визначення важкості та напруженості праці.

      За результатами роботи замовник отримує наступні документи:

  • карти умов праці;
  • фотографії робочого дня;
  • протоколи досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умови праці;
  • розрахунки пільг та компенсацій.

 

Розробка та впровадження системи НАССР

Звертаємо увагу операторів ринку харчових продуктів на те, що згідно вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» на них покладено обов’язок розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
КП «Санепідсервіс» надає послуги із розробки зазначеної системи «під ключ»: наявність висококваліфікованих фахівців, що мають багаторічний досвід роботи у Державній санітарно-епідеміологічній службі та відповідну фахову підготовку, сучасної лабораторної бази для виконання усіх видів досліджень як харчових продуктів і сировини, так і параметрів виробничого та навколишнього середовища, дає змогу розробити систему НАССР для будь-яких об’єктів харчового профілю (закладів громадського харчування, харчової промисловості, продовольчої торгівлі тощо) у найкоротший термін та за помірними цінами.
Запрошуємо до співробітництва!