До уваги керівників лікувально-профілактичних закладів м. Харкова

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами КМУ від 16.03.2020 № 215 та від 25.03.2020 № 239), заклади, що провадять медичну практику, продовжують свою роботу за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Зважаючи на те, що не у всіх лікувально-профілактичних закладах наявні фахівці, які можуть у повному обсязі організувати профілактичні та протиепідемічні заходи в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, КП «Санепідсервіс» Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради пропонує:

  • проведення аудиту лікувально-профілактичного закладу на предмет дотримання санітарних та протиепідемічних заходів згідно діючого законодавства України;
  • підготовку рекомендацій та необхідної документації (проекти наказів, планів, алгоритмів роботи медичного персоналу тощо) щодо встановлення дієвих заходів з метою запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в медичному закладі;
  • проведення повного комплексу необхідних лабораторних досліджень (бактеріологічних, санітарно-гігієнічних тощо).

Консультації можна отримати за телефоном: (057) 725-01-88. Заявки направляти на Е-mail: kpses@ukr.net.

Щодо проведення лабораторних досліджень дезінфекційних засобів в КП «Санепідсервіс»

Шановні замовники, виробники дезінфекційних засобів та мешканці м. Харкова! В період проведення карантинних заходів на території України, прийнятих з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, cпричиненої коронавірусом COVID-19, значним попитом користуються численні дезінфекційні засоби різних виробників.

Звертаємо Вашу увагу на те, що однією з вимог державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів в МОЗ України є засвідчені в установленому законодавством порядку результати оцінки (протоколи лабораторних досліджень) специфічної активності, санітарно-мікробіологічної безпечності, якості (ефективності) засобу, які проведені згідно з вимогами належної лабораторної практики в підприємствах, що акредитовані на право проведення відповідних робіт в установленому законодавством порядку.

Одним з таких підприємств в місті Харкові є КП «Санепідсервіс» Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради в діяльність якого впроваджено міжнародний стандарт контролю якості лабораторних досліджень згідно вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (Атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації України від 25.02.2020 року № 201207).

КП «Санепідсервіс» має у своєму складі санітарно-гігієнічну та бактеріологічну лабораторії, які мають змогу на високому професіональному рівні провести будь-які дослідження дезінфекційних засобів, а також підготувати документи для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Для консультацій просимо звертатись у відділ роботи з замовниками КП «Санепідсервіс» за телефонами: (057) 725-01-88, (057) 725-01-76, (057) 725-01-77, або за іншими телефонами вказаними на сайті КП «Санепідсервіс»: http://kp-ses.com.ua. Заявки, пропозиції можна також направляти в електронному вигляді на наш Е-mail: kpses@ukr.net.

Про роботу КП «Санепідсервіс» на період проведення обмежувальних заходів в м. Харкові

Шановні замовники та відвідувачі! Повідомляємо, що КП «Санепідсервіс» Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради на період обмежувальних заходів на території м. Харкова та Харківської області прийнятих для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, cпричиненої коронавірусом COVID-19 (з 12.03.2020 по 03.04.2020), продовжує свою роботу та надає послуги в повному обсязі.

Інформуємо також, що з метою запобігання, профілактики та попередження причин та умов поширення випадків гострої респіраторної хвороби, cпричиненої коронавірусом COVID-19, серед працівників підприємства, замовників та відвідувачів у КП «Санепідсервіс» посилені санітарно-протиепідемічні заходи.

На час проведення карантинних заходів, з метою обмеження спілкування, пропонуємо здійснення документообігу (укладання договорів, прийом заявок, надання замовникам протоколів випробувань тощо) у електронному вигляді через Е-mail: kpses@ukr.net.

Для консультацій можна також звертатись у відділ роботи з замовниками КП «Санепідсервіс» за телефонами:  (057) 725-01-88, (057) 725-01-76, (057) 725-01-77,  або за іншими телефонами вказаними на сайті КП «Санепідсервіс»: http://kp-ses.com.ua.

Для отримання актуальної інформації щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом COVID-19 рекомендуємо:

Розробка та впровадження системи НАССР

Звертаємо увагу операторів ринку харчових продуктів на те, що згідно вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» на них покладено обов’язок розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
КП «Санепідсервіс» надає послуги із розробки зазначеної системи «під ключ»: наявність висококваліфікованих фахівців, що мають багаторічний досвід роботи у Державній санітарно-епідеміологічній службі та відповідну фахову підготовку, сучасної лабораторної бази для виконання усіх видів досліджень як харчових продуктів і сировини, так і параметрів виробничого та навколишнього середовища, дає змогу розробити систему НАССР для будь-яких об’єктів харчового профілю (закладів громадського харчування, харчової промисловості, продовольчої торгівлі тощо) у найкоротший термін та за помірними цінами.

Запрошуємо до співробітництва!

Технологічні регламенти з виробництва питної води

КП «Санепідсервіс» проводить розробку Технологічних регламентів з виробництва води питної, що є обов’язковим для підприємств та організацій, що здійснюють водозабір, водопостачання, водопідготовку тощо води питної до споживачів згідно п. 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Підготовлені КП «Санепідсервіс» Технологічні регламенти застосовуються на багатьох підприємствах водопостачання м. Харкова та Харківської області. Технологічні регламенти підлягають перегляду та Державній санітарно-епідеміологічній експертизі не рідше ніж один раз на п’ять років.

Складовою технологічного регламенту або іншого документу з описом технологічного процесу виробництва питної води є Робоча програма виробничого лабораторного контролю безпечності  та якості питної води. КП «Санепідсервіс» має акредитовані лабораторії та проводить аналіз води за мікробіологічними, паразитологічними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками.