Технологічні регламенти з виробництва питної води

КП «Санепідсервіс» проводить розробку Технологічних регламентів з виробництва води питної, що є обов’язковим для підприємств та організацій, що здійснюють водозабір, водопостачання, водопідготовку тощо води питної до споживачів згідно п. 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Підготовлені КП «Санепідсервіс» Технологічні регламенти застосовуються на багатьох підприємствах водопостачання м. Харкова та Харківської області. Технологічні регламенти підлягають перегляду та Державній санітарно-епідеміологічній експертизі не рідше ніж один раз на п’ять років.

Складовою технологічного регламенту або іншого документу з описом технологічного процесу виробництва питної води є Робоча програма виробничого лабораторного контролю безпечності  та якості питної води. КП «Санепідсервіс» має акредитовані лабораторії та проводить аналіз води за мікробіологічними, паразитологічними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками.

Ви можете залишити ваш коментар, або зворотнє посилання з вашого сайту.

Залишити відгук